Detail oboru

Architektura pozemních staveb

FASTZkratka: APSAk. rok: 2019/2020

Program: Architektura pozemních staveb

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 19.7.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb. Důraz je kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti v oblasti architektury pozemních staveb – předmětů přírodovědných, odborných, architektonických atd.
Dále pak v 8. semestru je odborná praxe v autorizované architektonické kanceláři v délce 13. týdnů. Závěrečná bakalářská práce má charakter komplexního projektu, který je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené v rámci ateliérově tvorby a propracované dále do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech relevantních aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele – architekta a specialisty zastupujícího inženýrské disciplíny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AA002Deskriptivní geometrie cs4zimníPovinnýzá,zkano
AA001Matematika cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG003Obytné stavbycs3zimníPovinnýzá,zkano
AH001Pozemní stavitelství 1cs4zimníPovinnýklano
AG001Soudobá architekturacs2zimníPovinnýzkano
AD001Stavební mechanika 1cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG004Veřejné stavby 1cs3zimníPovinnýklano
AG011Výtvarná tvorba 1cs2zimníPovinnýklano
AG002Základy architektonického navrhovánícs4zimníPovinnýklano
AU001Základy informatikycs2zimníPovinnýano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AS001Aplikovaná ekologie cs3letníPovinnýklano
AG031Ateliér architektonické tvorby 1cs8letníPovinnýklano
AG021Dějiny architektury 1cs2letníPovinnýzkano
AU002Modelování konstrukcí v roviněcs2letníPovinnýklano
AH002Pozemní stavitelství 2cs4letníPovinnýzá,zkano
AG006Průmyslové stavbycs3letníPovinnýzá,zkano
AD002Stavební mechanika 2cs3letníPovinnýzá,zkano
AG005Veřejné stavby 2cs3letníPovinnýzá,zkano
AG012Výtvarná tvorba 2cs2letníPovinnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AU004Architektonické aplikace CADcs2zimníPovinnýklano
AG032Ateliér architektonické tvorby 2cs8zimníPovinnýklano
AG022Dějiny architektury 2cs2zimníPovinnýklano
AL001Nosné konstrukce 1cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG008Obnova památekcs3zimníPovinnýzá,zkano
AH003Pozemní stavitelství 3cs4zimníPovinnýzá,zkano
AG016Urbanismus 1cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG007Venkovské a zemědělské stavby cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG013Výtvarná tvorba 3cs2zimníPovinnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AG033Ateliér architektonické tvorby 3cs8letníPovinnýklano
AG023Dějiny architektury 3cs2letníPovinnýzkano
AG009Interiér a architektonický prostorcs3letníPovinnýzá,zkano
AF001Nosné konstrukce 2cs3letníPovinnýzá,zkano
AH004Pozemní stavitelství 4cs4letníPovinnýzá,zkano
AU003Prostorové modelovánícs2letníPovinnýklano
AI001Stavební látky a geologie cs3letníPovinnýzá,zkano
AG017Urbanismus 2cs3letníPovinnýklano
AG014Výtvarná tvorba 4cs2letníPovinnýklano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2zimníPovinnýzkano
AG034Ateliér architektonické tvorby 4cs8zimníPovinnýklano
AG024Dějiny architektury 4cs2zimníPovinnýklano
AU005Informatika pro architektycs2zimníPovinnýano
AG019Kompozice architekturycs2zimníPovinnýzkano
AO001Nosné konstrukce 3cs3zimníPovinnýzá,zkano
AH005Stavební fyzika 1cs2zimníPovinnýano
AT001Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG018Urbanismus 3cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG029Úvod do tradičních stavebních řemeselcs2zimníPovinnýzkano
AG015Výtvarná tvorba 5cs2zimníPovinnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AG035Ateliér architektonické tvorby 5cs8letníPovinnýklano
AG025Dějiny architektury 5cs2letníPovinnýzkano
AG027Detail v architektuře 1cs3letníPovinnýklano
AE001Geodézie a kartografie cs2letníPovinnýklano
AH007Stavební fyzika 2cs2letníPovinnýzá,zkano
AZ001Stavební právo cs2letníPovinnýano
AT002Technická zařízení budov a technická infrastruktura 2cs3letníPovinnýzá,zkano
AG010Teorie a estetikacs3letníPovinnýzá,zkano
AG056Kresba a model v architektuřecs4letníVolitelnýkl5023ano
AG051Techniky vizuální komunikacecs4letníVolitelnýkl5023ano
AG055Tradiční stavební řemeslacs4letníVolitelnýkl5023ano
AG050Tvůrčí plenércs4letníVolitelnýkl5023ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AG026Dějiny výtvarného uměnícs2zimníPovinnýzkano
AG028Detail v architektuře 2cs3zimníPovinnýklano
AV001Ekonomika výstavby cs3zimníPovinnýzá,zkano
AG036Komplexní projektcs14zimníPovinnýklano
AZ002Sociologie cs2zimníPovinnýano
AG043Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních stavebcs0zimníPovinnýzkano
AG041Ústní část SZZ – Navrhování stavebcs0zimníPovinnýzkano
AG042Ústní část SZZ – Teorie a dějiny architekturycs0zimníPovinnýzkano
AG054Architektura technické civilizace cs3zimníVolitelnýkl5025ano
AH052Stavby s nízkou energetickou náročností cs3zimníVolitelnýkl5025ano
AW051Technologie staveb cs3zimníVolitelnýkl5025ano
AH053Počítačová aplikace stavební fyzikycs3zimníVolitelnýkl5026ano
AH051Poruchy a obnova staveb cs3zimníVolitelnýkl5026ano
AR051Začleňování staveb do krajiny cs3zimníVolitelnýkl5026ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AG020Odborná praxecs30letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5023 0 AG056, AG051, AG055, AG050
5025 0 AG054, AH052, AW051
5026 0 AH053, AH051, AR051