Detail oboru

Geodézie, kartografie a geoinformatika

FASTZkratka: GIAk. rok: 2019/2020

Program: Geodézie a kartografie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.5.2013Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie se standardní délkou studia 3 roky je, ve shodě se zákonem č. 111/1998 o vysokých školách,získání dostatečných teoretických, odborných a praktických poznatků a dovedností z oblasti geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, které absolventovi umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu tohoto oboru, nebo bezprostředně uplatnit poznatky z bakalářského studia v zeměměřické a katastrální praxi.
Bakalářský studijní program je cíleně zaměřen jednak na přípravu k výkonu povolání, jednak jako základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. V prvních 4 semestrech získá student potřebné znalosti z předmětů teoretického základu, odborného geodetického základu a z předmětů právních, ekonomických, z informatiky a ze všeobecného odborného základu. Na tyto základy navazují informace o geodetických a kartografických metodách a technologiích vyučovaných v odborných předmětech. Teoretické poznatky z odborných předmětů jsou prakticky aplikovány při ovládnutí moderní měřické a zpracovatelské techniky. Tyto předměty se neobejdou bez aktivního využívání výpočetní techniky nejen v učebnách, ale při terénních cvičeních. Součástí výuky je v každém ročníku několikatýdenní soustředěná výuka v terénu. Absolvent je vybaven znalostmi, které mu umožňují pracovat v oblasti katastru nemovitostí, při všech druzích mapování a při základních činnostech v oblasti inženýrské geodézie.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je schopen pracovat s většinou geodatabází a vytvářet z nich požadované výstupy. Absolvent samostatně zvládá tvorbu map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů, včetně vizualizačních aplikací. Absolvent je schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GA06Deskriptivní geometriecs6zimníPovinnýzá,zkano
GB01Fyzika I cs5zimníPovinnýzá,zkano
GE01Geodézie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
GA01Matematika Ics8zimníPovinnýzá,zkano
GU01Základy informatikycs2zimníPovinnýano
GZ02Základy právacs2zimníPovinnýzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GB03Fyzika II cs5letníPovinnýzá,zkano
GE03Geodézie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
GE29Interaktivní grafické systémycs2letníPovinnýano
GA04Matematika IIcs5letníPovinnýzá,zkano
GE04Teorie chyb a vyrovnávací počet Ics5letníPovinnýzá,zkano
GE06Výuka v terénu Ics4letníPovinnýklano
GE26Základy programovánícs2letníPovinnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GE02Aplikovaná optika a elektronikacs4zimníPovinnýzá,zkano
GE52Geodetické programycs2zimníPovinnýano
GE07Geodézie IIIcs5zimníPovinnýzá,zkano
GE10Mapování Ics4zimníPovinnýzá,zkano
GA05Matematika IIIcs5zimníPovinnýzá,zkano
GE09Počítačová grafika Ics4zimníPovinnýklano
GE08Teorie chyb a vyrovnávací počet IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GE51Databáze Ics2letníPovinnýano
GV01Ekonomika cs4letníPovinnýzá,zkano
GE13Geodetické sítě cs5letníPovinnýzá,zkano
GE12Katastr nemovitostí Ics5letníPovinnýzá,zkano
GE11Mapování IIcs6letníPovinnýzá,zkano
GS01Nauka o krajině cs2letníPovinnýzkano
GE14Výuka v terénu IIcs4letníPovinnýklano
GU52AutoCADcs2letníVolitelný4972ano
GU51Informatika IIcs2letníVolitelný4972ano
GU53Technologie Internetucs2letníVolitelný4972ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
GE15Fotogrammetrie Ics5zimníPovinnýzá,zkano
GE27Geografické informační systémy Ics3zimníPovinnýzá,zkano
GE16Inženýrská geodézie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
GE18Kartografie Ics7zimníPovinnýzá,zkano
GE17Katastr nemovitostí IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
GZ53Komunikace a rétorikacs2zimníVolitelný4974ano
GZ51Psychologie cs2zimníVolitelný4974ano
GZ52Sociologie cs2zimníVolitelný4974ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
GE30Pozemkové úpravycs3letníPovinnýklano
GH01Pozemní stavitelství a urbanizmuscs5letníPovinnýzá,zkano
GA03Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníPovinnýzá,zkano
GE28Teoretická geodézie Ics8letníPovinnýzá,zkano
GE22Výuka v terénu IIIcs3letníPovinnýklano
GE54Dějiny zeměměřictvícs2letníVolitelný4976ano
GE55Geografiecs2letníVolitelný4976ano
GE56Meteorologie a klimatologiecs2letníVolitelný4976ano
GV51Ekonomie cs2letníVolitelný4977ano
GV52Marketing cs2letníVolitelný4977ano
GV53Účetnictví cs2letníVolitelný4977ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4972 0 GU52, GU51, GU53
4974 0 GZ53, GZ51, GZ52
4976 0 GE54, GE55, GE56
4977 0 GV51, GV52, GV53