Detail oboru

Počítačová grafika a multimédia v angličtině

FITZkratka: MGMeAk. rok: 2018/2019

Program: Informační technologie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.1.2005Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia oboru Počítačová grafika a multimédia je naučit studenty teorii, technologii, postupům a dovednostem v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Povinné předměty jsou určeny ke zdokonalení základů a k prohloubení znalostí syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem. Smyslem volitelných předmětů oboru je umožnit studentům zaměřit se dle jejich vlastní volby na prohlubování znalostí teoretických základů a specializovat se například na počítačovou grafiku, zpracování zvuku a řeči či na zpracování obrazů nebo na multimédia. Předpokládá se uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji systémů, které jsou založeny na využití počítačového zpracování obrazu nebo zvuku.

Klíčové výsledky učení

Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru počítačové grafiky a multimédií. Prohloubí si znalosti syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině)en5zimníPovinnýzá,zkano
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině)en5zimníPovinnýzkano
PGRePočítačová grafika (v angličtině)en5zimníPovinnýzkano
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině)en5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
FYOeFyzikální optika (v angličtině)en5letníPovinnýzkano
MULeMultimédia (v angličtině)en5letníPovinnýzkano
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)en5letníPovinnýzkano
TINeTeoretická informatika (v angličtině)en5letníPovinnýzá,zkano
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)en5letníPovinnýzkano
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)en5letníPovinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
SEPaSemestrální projekt (v angličtině)en5zimníPovinnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DIPaDiplomová práce (v angličtině)en13letníPovinnýano
DIPxDiplomová práce zahraniční - obhajoba u SZZen0letníPovinnýne
DIXDiplomový projekt (v zahraničí)en15letníPovinnýne
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)en5letníPovinnýzkne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
POVaPočítačové vidění (v angličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkano
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkano
PDIeProstředí distribuovaných aplikací (v nagličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkne
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkano
ROBaRobotika (v angličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkano
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)en5zimníPovinně volitelnýzkano
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)en5zimníVolitelnýzá,zkano
GALeGrafové algoritmy (v angličtině)en5zimníVolitelnýzkne
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)en5zimníVolitelnýano
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)en5zimníVolitelnýklano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
SLOaSložitost (v angličtině)en5letníPovinně volitelnýzkano
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)en5letníPovinně volitelnýklano
VNVeVysoce náročné výpočty (v angličtině)en5letníPovinně volitelnýzkne
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)en5letníVolitelnýzkano
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)en5letníVolitelnýano
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)en5letníVolitelnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
Grafika 1
Hardware 1
Informační systémy 1
Grafika 1
Modelování a umělá inteligence 1