Detail předmětu

Pokročilá počítačová grafika (v angličtině)

FIT-PGPaAk. rok: 2018/2019

Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.

Prerekvizity

Nejsou žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012

 • Články IEEE, ACM, Wikipedie
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012 

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Introduction, limits of computer graphics, physics reminders/Úvod, omezení počítačové grafiky, připomínka fyziky (Zemčík 18.9. slajdy/slides)
  2. Advanced work with shaders/Pokročilá práce se shadery, Frame Buffer, Teselation, Compute Shader (Milet 25.9. slajdy/slides FitGL)
  3. Visibility, shadow maps, shdow volumes, real-time global illumination/Výpočty viditelnosti, stínové mapy, stínová tělesa, real-time globální osvětlení  (Milet, 2.10. slajdy/slides)
  4. Visibility, shadow maps, shdow volumes, real-time global illumination II/Výpočty viditelnosti, stínové mapy, stínová tělesa, real-time globální osvětlení II (Milet, 9.10. slajdy/slides)
  5. Optimization of ray tracing/optimalizace sledování paprsku (Zemčík 16.10. ray tracing program pray slajdy/slides)
  6. Advanced Gl/Pokročilé metody GI (T. Lysek 23.10.slajdy/slides)
  7. CUDA and OpelCL/CUDA a OpenCL (Kula, 30.10. slajdy/slides)
  8. Physically based shading, Anti Aliasing (Starka 6.11. slajdy/slides slajdy/slides)
  9. Large scenes/Rozsáhlé scény, level of detail (Starka lod velké scény/large scenes, 13.11.)
  10. Test, Rendering of scenes with high dynamic range - HDR/Zobrazování scén s vysokým dynamickým rozsahem - HDR, (Čadík 20.11. slajdy/slides)
  11. Animation of skeletal structures/ Animace kloubních soustav, "motion capture" (guest/host by Fědor 27.11.)
  12. Pokročilé metody realistického zobra

Cíl

Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Domácí úlohy, půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, doporučený