Detail oboru

Stavba letadel

FSIZkratka: M-STLAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Absolvent specializace stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru Stavba letadel získá znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, teorie pevnosti leteckých konstrukcí, konstrukce a projektování letadel. Seznámí se s konstrukčními materiály, jejich zpracováním a hmotnostně úsporným využitím při dimenzování nosných prvků leteckých konstrukcí. Osvojí si rovněž zásady návrhu letadel z hlediska výrobní i provozní technologičnosti. Seznámí se se základy teorie spolehlivosti a životnosti leteckých konstrukcí.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent specializace stavba letadel se uplatní v projekčních, konstrukčně vývojových a výzkumných pracovištích státního i soukromého leteckého průmyslu a všude tam, kde se jedná o problematiku návrhu a výroby hmotnostně úsporných a spolehlivých strojů a systémů s vysokou životností. S nabytými znalostmi najde uplatnění také v jakékoli inženýrské činnosti zabývající se problematikou proudění.
Absolventi tohoto studijního oboru mají možnost pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na problematiku projektování a stavby letadel v rámci širšího vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
OA1Aerodynamika Ics6zimníPovinnýzá,zkano
OLRLetecké materiálycs6zimníPovinnýzá,zkano
OLELetecké motorycs5zimníPovinnýzá,zkano
OPKPevnost leteckých konstrukcí Ics7zimníPovinnýzá,zkano
OPPPočítačová podpora konstruování a výrobycs4zimníPovinnýklano
OL0Angličtina v letectvíen0zimníVolitelný (nepovinný)ano
OT0Letecké vrtulecs0zimníVolitelný (nepovinný)ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
OA2Aerodynamika IIcs5letníPovinnýzá,zkano
OKLKompozitní konstrukce v letectvícs4letníPovinnýzá,zkano
OK1Konstrukce a projektování letadel Ics5letníPovinnýzá,zkano
OMZMechanika letu Ics5letníPovinnýzá,zkano
OLKPevnost leteckých konstrukcí IIcs5letníPovinnýzá,zkano
OS1Semestrální projektcs4letníPovinnýklano
OT1Technologie výroby letadel Ics4letníPovinnýzá,zkano
0PPOPrůmyslový projekt (M-LPR, M-STL)cs3letníVolitelný (nepovinný)klano
OV0Vrtulníkycs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
OAEAeroelasticitacs4zimníPovinnýzá,zkano
OK2Konstrukce a projektování letadel IIcs3zimníPovinnýzá,zkano
OZ0Mechanika kosmického letucs3zimníPovinnýklano
OMLMechanika letu IIcs5zimníPovinnýzá,zkano
OPZPalubní soustavy letadel Ics4zimníPovinnýzá,zkano
OSDSpolehlivost letadlové technikycs3zimníPovinnýklano
OT2Technologie výroby letadel IIcs4zimníPovinnýzá,zkano
OAAAeroakustikacs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
OZKZkoušení letadelcs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
OA0Angličtina v letectvíen0zimníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
OD5Diplomový projekt (M-STL)cs12letníPovinnýano
OK3Konstrukce a projektování letadel IIIcs5letníPovinnýzá,zkano
OLPLetecké právo a předpisycs2letníPovinnýano
OPLPalubní soustavy letadel IIcs5letníPovinnýzá,zkano
ODSSeminář k diplomové práci (M-STL)cs2letníPovinnýano
OUZÚnava a životnost leteckých konstrukcícs4letníPovinnýklano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 OAA, OZK