Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: M-AIŘAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia:

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.5.2021

Profil

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VZIMatematické základy informatikycs4zimníPovinnýzá,zkano
VMDMěřicí a diagnostické technikycs6zimníPovinnýzá,zkano
VOBObjektově orientované programovánícs4zimníPovinnýklano
FOAOperační a systémová analýzacs6zimníPovinnýzá,zkano
VA1Teorie automatického řízení Ics5zimníPovinnýzá,zkano
VTITeorie informace a kódovánícs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VAIAlgoritmy umělé inteligencecs5letníPovinnýzá,zkano
VDSDatabázové systémycs5letníPovinnýzá,zkano
VSCNeuronové sítě a evoluční metodycs5letníPovinnýzá,zkano
VAUProstředky automatického řízenícs5letníPovinnýzá,zkano
VA2Teorie automatického řízení IIcs6letníPovinnýzá,zkano
VABAutomatizace budovcs4letníPovinně volitelnýkl1ano
0PPVPrůmyslový projekt (M-AIŘ)cs4letníPovinně volitelnýkl1ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs5letníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
0PAProgramování pro Androidcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VAPAplikovaná elektronikacs5zimníPovinnýzá,zkano
VEXExpertní systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
FSISimulace dynamických systémůcs5zimníPovinnýzá,zkano
VTGTeorie grafůcs5zimníPovinnýzá,zkano
VVFVyšší formy řízenícs6zimníPovinnýzá,zkano
VPGPočítače a grafikacs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
VPWProgramování pro Windowscs4zimníPovinně volitelnýkl1ano
RAEAlternativní zdroje energie v mechatronicecs3zimníVolitelný (nepovinný)klano
VASAutomatizace energetických systémůcs4zimníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
VRPRoboty a pružné výrobní systémycs4zimníVolitelný (nepovinný)zá,zkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
VTRAlgebraická teorie řízenícs4letníPovinnýklano
VD9Diplomový projekt (M-AIŘ)cs12letníPovinnýano
VPPOptimalizace procesů a projektůcs5letníPovinnýzá,zkano
VPKPočítačová komunikaceen5letníPovinnýzá,zkano
VD8Seminář k diplomové práci (M-AIŘ)cs4letníPovinnýano
VFLFunkcionální programování a jazyk Lispcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0celoročníPovinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 VPG, VPW
1 1 VAB, 0PPV