Detail oboru

Konstrukční inženýrství

FSIZkratka: M-KSIAk. rok: 2017/2018

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2004Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Obor konstrukční inženýrství je určen širokému spektru posluchačů, především konstrukčního směru. Koncepce studia vychází ze syntézy univerzálních technologií počítačového navrhování, numerické simulace a aplikovaných věd. Obor se dotýká téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře, přičemž se soustřeďuje především na vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy a simulace, výrobu prototypů, diagnostiku a testování strojních soustav. Nedílnou součástí studia jsou jak předměty prohlubující fundamentální znalosti z oblasti strojírenství, tak i předměty podporující celý návrhový proces jako např. řízení projektu. Studium se nezaměřuje jen na jednu oblast strojírenství, ale nabízí základní teoretické metody a aplikační principy použitelné pro řešení široké oblasti strojírenských problémů a úloh v praxi. Studenti tak snadno naleznou uplatnění ve všech odvětvích strojírenského průmyslu.

Studium je projektově orientované, přičemž důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí a efektivní využití návrhářských nástrojů ve vývojové etapě produktu (Autodesk Inventor, Catia, Creo, Rhrinoceros, Geomagic, Ansys, Adams a další). Cílem projektové výuky je využít a rozšířit teoretické vědomosti studenta při řešení projektů pomocí týmové práce. Projektová výuka se soustřeďuje na hlubší pochopení problémové situace a samostatnou činnost studenta vedoucí k vyřešení zadaného úkolu. V první fázi jsou studentům poskytnuty teoretické informace formou blokové výuky, kde studenti získají vědomosti z oblasti tribologie, technické diagnostiky, inženýrských analýz a počítačového navrhování. Následně v rámci projektově orientované výuky probíhá práce v týmech na zadaných projektech. V prvním semestru slouží projekty k praktickému ověření obecně známých principů s použitím teoretických vědomostí (např.: chování prutových konstrukcí, ověření teorie hydrodynamického mazání, nebo šíření hluku a vibrací). V následujících semestrech jsou zadávané úkoly zaměřeny na realizaci komplexních interdisciplinárních problémů, které vyžadují multioborové teoretické znalosti a na rozvoj schopnosti studentů interpretovat dosažené výsledky daného projektu. Studenti ve všech fázích projektově orientované výuky pracují s využitím interních i externích materiálových zdrojů, dostupných laboratoří a dílen a konzultují danou problematiku pod vedením odborného garanta.

Náplň jednotlivých předmětů odráží vznik nových a rychle se vyvíjejících technologií a interdisciplinárních vědních oborů, jako jsou např.:

  • 3D digitalizace a reverzní inženýrství,
  • nastupující vědy a technologie, včetně mikro- a nanotechnologií,
  • rapid prototyping a technologie výroby plastových prototypů,
  • inženýrské analýzy a simulace s využitím metody konečných prvků.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají komplexní znalosti pro navrhování strojních uzlů a zařízení. Absolventi oboru dokáží vytvářet a používat 3D digitální data pro návrh, simulaci a výrobu finálních produktů. Při inovaci strojírenských dílů dokáží aplikovat pokročilé přístupy reverzního inženýrství a technické diagnostiky. Díky projektově orientované výuce mají praktické zkušenosti s řešením multidisciplinárních problémů včetně experimentálního ověření a validace výsledků.

Profesní profil absolventů s příklady

Předností oboru Konstrukční inženýrství jsou pokrokové technologie, univerzálnost, flexibilita a velmi dobrý teoretický základ pro doktorské studium nebo praxi. Absolventi najdou uplatnění jako projektanti, konstruktéři a návrháři, členové a vedoucí projekčních týmů, obchodníci v oblasti strojírenství, CA systémů a dalších softwarových produktů, projektoví manažeři a vývojoví specialisté. Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZEMMěření a experimentcs4Povinnýzá,zkP - 16 / C2b - 16ano
ZSY-AMetoda konečných prvků - ANSYS Classicen5PovinnýklP - 5 / CPP - 30ano
ZM1Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceroscs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 63ano
ZRSŘízení projektucs3PovinnýklP - 18 / CPP - 18ano
ZTRTribologiecs5Povinnýzá,zkP - 10 / CPP - 13 / C2b - 13ano
ZKPTýmový projektcs5Povinnýzá,zkCPP - 105 / C2b - 42ano
0ZPAventics pneumobil racingcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 13 / C2b - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZDIDiagnostické systémycs5Povinnýzá,zkP - 12 / C2b - 20ano
ZIPKonstrukční projektcs5Povinnýzá,zkCPP - 108 / C2b - 27ano
ZAWMetoda konečných prvků - ANSYS Workbenchcs5PovinnýklCPP - 30ano
ZNVNastupující vědy a technologiecs3PovinnýzkP - 39ano
ZM2Reversní inženýrství a modelování plochcs5PovinnýklCPP - 39ano
ZAEŘízení strojů a procesůcs2PovinnýklP - 2 / CPP - 12 / C2b - 12ano
QVPVirtuální prototypycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ZSEZáklady vědecké a odborné práce cs3PovinnýklCPP - 26ano
0PPZPrůmyslový projekt (M-KSI)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZATAditivní technologiecs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 13 / C2b - 13ano
ZDPDiplomový projekt I (M-KSI)cs6PovinnýklC1 - 78ano
ZKRInženýrský projektcs5PovinnýklCPP - 78 / C2b - 26ano
ZOKOcelové konstrukcecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 14 / C2b - 12ano
ZPPPlastové prototypycs5PovinnýklP - 21 / C2b - 26ano
ZRI-A3D optická digitalizace a inspekce strojních dílůen6Povinnýzá,zkP - 10 / CPP - 16 / C2b - 13ano
VG0Základy grafického programování v LabVIEWcs3Volitelný (nepovinný)C2b - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZD5Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS)cs24PovinnýVD - 156 / C2b - 130ano
ZD6Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS)cs4PovinnýC1 - 26ano
TAIAnalýza inženýrského experimentucs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RDOModelování a simulacecs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 13 / C2b - 13ano
TNMNumerické metody analýzy obrazůcs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 26ano
MZHZáklady hydroelasticitycs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C2b - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano