Detail předmětu

Podnikové kritické aplikace

FP-IpkaPAk. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k řešení řízení kritických aplikací a o možnostech jejich realizace v podniku. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o celkových principech řešení kritických aplikací, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu kritických aplikací v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci.

Prerekvizity

Předmět si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Management informační bezpečnosti. Je doporučen studentům, kteří z něj dosáhli nejméně velmi dobrých znalostí a výsledků.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4 (CS)
Zelená kniha o Evropském programu na ochranu CI – 17.11.2005 (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- 100% účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou udělení zápočtu
- plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
- zpracování semestrálního úkolu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"

Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky

zkouška:
- první část ústní zkoušky - z každého vyučovaného tématu (přednášky) bude položena min. 1 otázka na základy zkoušeného tématu - zkoušený musí znát odpovědi na všechny základní otázky a tím získá hodnocení "E"
- druhá část ústní zkoušky - další otázky prověřující úroveň znalostí jednotlivých vyučovaných témat umožňují zkoušenému získat až nejlepší hodnocení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kritické aplikace (CA) a kritická infrastruktura (CI), vazby na ostatní aplikace
2. Komunikační systémy pro kritické aplikace - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních
(administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů a systémů pro kritické aplikace a průmysl
3. Základní a rozšířené požadavky na CA, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical
Network) - vazba na CA, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CA
4. Topologie a redundance v systémech pro CA
5. Protokoly a časování systémů CA
6. Systémy managementu pro řízení CA
7. ProfiNet IO a Industrial Ethernet/IP, EDS a GDSML konfigurační soubory, práce v reálném čase
8. Speciální materiály pasivní vrstvy pro CI
9. Speciální aktivní prvky pro řízení CA - 1
10. Speciální aktivní prvky pro řízení CA - 2
11. Výpočty potřebných přenosových parametrů pro systémy řízení CA
12. Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit
páteřních vedení, postup návrhu. Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly,
zabezpečení atd.
13. Metody srovnání systémů prořízení CA, způsob zapracování výsledku hodnocení do zadání výběrových řízení

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritických aplikací, jejich analýzou, analýzou rizik kritických aplikací, metodikou řešení návrhu infrastruktury pro kritické aplikace a získání praktických dovedností s jejich návrhem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor