Detail předmětu

Aktuální stavební techniky

FA-ASTAk. rok: 2020/2021

Obsah předmětu reaguje na aktuální problémy a požadavky v oblastech stavitelství, techniky staveb, stavební fyziky a energetiky staveb, nabízí současná a perspektivní technická a konstrukční řešení při projektování a relizaci staveb. Přednášky informují o nových konstrukcích a technologických postupech současného stavitelství, o nových stavebních materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech, úsporách energie a jejich vlivu na životní prostředí. Poukazují na zásady architektonického a technického návrhu objektů s pasivní nebo nízkou energetickou spotřebou a na řešení inteligentně řízené spotřeby energie v budovách. Cílem je rozšíření základních znalostí bakalářského stupně studia, získání aktuálních informací z oboru a jejich schopnost aplikace konkrétní projektové a stavební činnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Perspektivní technická a konstrukční řešení při projektování a relizaci staveb. Informace o nových stavebních materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech, úsporách energie a jejich vlivu na životní prostředí s důrazem na architektonický a technický návrh objektů s pasivní nebo nízkou energetickou spotřebou a na řešení inteligentně řízené spotřeby energie v budovách.

Prerekvizity

Základní znalosti bakalářského stupně studia v oblastech stavitelství, techniky staveb, stavební fyziky a energetiky staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury, stavitelství, stavebních materiálů a technologií (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Řádné ukončení předmětu je podmíněno získáním klasifikovaného zápočtu. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nezbytné úspešně absolvovat písemné ověření znalostí z předmětu (forma: test s výběrem možností, zakreslování a popis jednoduchých schémat, případně krátké slovní a/nebo grafické odpovědi na zadanou otázku). Ověřovány jsou znalosti, které byly jakoukoli formou prezentovány na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Zelené střechy
- Progresivní řešení dřevěných konstrukcí
- Diagnostika poruch a vad dřevěných konstrukcí
- Poruchy střešních konstrukcí
- Způsoby ochrany dřevěných konstrukcí
- Prvky pro realizaci monolitických železobetonových konstrukcí
- Konopí jako stavební materiál
- Odvodnění plochých střech
- Hydroizolace staveb
- Speciální zakládání
- Konstrukce z dřevěných lepených prvků
- Moderní vzduchotechnické systémy obytných a občanských staveb

Cíl

Cílem je rozšíření základních znalostí bakalářského stupně studia, získání aktuálních informací z oboru a jejich schopnost aplikace konkrétní projektové a stavební činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna formou nepovinných přednášek, bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný