Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Intermédia - zimní

FaVU-M2IN-ZAk. rok: 2017/2018

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Doporučená nebo povinná literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
BOURRIAUD, N. Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstatná rekapitulace dosavadní práce, vlastní příprava diplomové práce.
1) Meditace.
2) Minimal art.

Cíl

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor