Detail předmětu

Počítače a programování 1

FEKT-BPC1TAk. rok: 2015/2016

V předmětu se studenti seznámí s řešením počítačových sítí a řešením a možnostmi univerzitní a fakultní sítě. Součástí výuky v předmětu je seznámení funkcí operačních systémů, jejich službami a souborovými systémy. Předmět je dále zaměřen na získání praktických dovedností algoritmizace úloh a jejich programování v jazyce C dle standardu ANSI do úrovně sestavování vlastních funkcí a jejich využívání.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využívat Informační systém VUT a výukový systém Moodle
- konfigurovat klienty elektronické pošty,
- připojit zařízení k Wi-Fi síti VUT,
- ovládat vývojové prostředí Microsoft Visual Studio,
- naprogramovat základní úlohy v jazyce C dle standardu ANSI do úrovně sestavení a aplikace funkcí,
- ladit program v jazyce C a hledat chyby,
- navrhnout strukturu programu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fakultní počítačová síť, fakultní UNIX server, elektronická pošta, Wi-Fi.
2. Vlastnosti algoritmů, notace a zápis algoritmů.
3. Návrh a implementace algoritmů. Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio 2012.
4. Principy vyšších programovacích jazyků. Základní stavební bloky programů.
5. Jednoduché datové typy v jazyce C. Jednorozměrná a vícerozměrná pole proměnných. Výrazy a příkazy.
6. Typ ukazatel.
7. Funkce, parametry funkcí v jazyce C. Předávání hodnot odkazem, předávání hodnotou.
8. Řídící struktury. Bloková struktura programu, rozsah platnosti identifikátorů.
9. Strukturované datové typy. Výčty.
10. Textové soubory, standardní vstup/výstup. Interakce programu s uživatelem.
11. Dynamické proměnné. Spojové struktury.
12. Numerické metody v programování. Rekurze v programování. Řadicí algoritmy.

Cíl

Seznámit studenty se základy počítačových sítí, s architekturou univerzitní a fakultní sítě včetně služeb a s operačními systémy DOS, Windows a Unix, jejich službami a souborovými systémy. Seznámit studenty se základy programování a algoritmizace s využitím jazyka ANSI C a vývojového nástroje Visual Studio.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning