Detail předmětu

Pokročilé materiály

FCH-MC_POMAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na prezentaci nových výsledků v oblasti pokročilých materiálů a rozsáhlou diskusi o daném tématu. Přednášet a diskutovat budou zvaní interní a externí pracovníci, specialisté v daném oboru materiálů. Aktuálně zvolená témata budou prezentována formou přehledových přednášek, případně specializovaných přednášek, podle získané odbornosti studentů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají nové poznatky z oblasti high-tech materiálů, které se právě zavádějí do výroby, nebo jsou ve stadiu výzkumu v laboratořích.

Prerekvizity

Základy chemie, fyziky a matriálových věd.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělován na základě 100% účasti na semináři a aktivitách v diskusi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky zvaných interních a externích odborníků, prezentace výsledků doktorandů dle aktuálního programu semináře.

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta o nové směry v technologiích výroby, výzkumu a aplikacích materiálů, ale také rozvíjení schopnosti diskutovat o speciálním odborném tématu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný