Detail předmětu

Němčina pro středně pokročilé

FAST-VYN005Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: spojka als a wenn, Präteritum, Plusquamperfekt, vztažná zájmena a vztažné věty, genitiv, trpný rod v přítomném čase a s modálním slovesem, podmínkové věty, infinitiv s zu, um zu, statt zu, ohne zu, dvojdílné spojky

Slovní zásoba: volný čas a zábava, tělo, zdraví, u lékaře, zaměstnání, bydlení, sousedi, dojíždění

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně B1 nižší SERR

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12, BYN2 a BYN22. Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, předložky, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, tázací slova, spojky weil, dass a wenn, konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování příd. jmen, trpný rod Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, cestování, části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy, kultura, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Porozumění informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standartním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: B1 nižší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor