Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé 2

FAST-VYA011Ak. rok: 2020/2021

Mluvnice: Gerundia a infinitivy, modální slovesa v minulém čase, použití sloves smyslového vnímání, trpný rod, uvozování nepřímé řeči, vedlejší věty přípustkové a účelové, členy, nepočitatelná podstatná jména a pluralia tantum, výrazy vyjadřující množství.
Slovní zásoba: hudba a emoce, části lidského těla, média, města a velkoměsta, věda.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Výstupní úroveň je B1+ podle CEFR.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Tento předmět je pokračováním předmětu BYA7 a navazuje na úroveň PET Cambridgských zkoušek nebo na úroveň B1 CEFR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor