Detail předmětu

3D modelování a vizualizace

FAST-VUC004Ak. rok: 2020/2021

Tvorba 3D modelu ve volném modelačním programu.
Základní modelační techniky pro plochy a tělesa.
Materiály, světla a komplexní vizualizace modelu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Rovinné kreslení v libovolném CAD systému.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor