Detail předmětu

Techniky magneto-optické spektroskopie

CEITEC VUT-DS126AAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

W. Roy Manson – A practical guide to magnetic circular dichroism spectroscopy
S. Piepho – Group theory in spectroscopy with application to magnetic circular dichroism
J.-M. Spaeth – Structural analysis of point defects in solids

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod:
- Magneto-optická spektroskopie vs EPR
- Optické přechody za přítomnosti magnetického pole. Výběrová pravidla
- Pojmy MCD/MCPL

Experimentální aspekty MCD/MCPL
- Ostrá spektrální čára a spektrometr s vysokým rozlišením
- Široká spektrální čára a vysoce citlivý spektrometr

MCD/MCPL příklady aplikací:
- Výpary atomární rtuti
- Defekty v pevných látkách
- Jednomolekulární magnety
- Dichalkogenidy přechodných kovů

Opticky detekovaná magnetická rezonance:
- Principy
- Instrumentace
- Příklady

Spektroskopie spinového šumu:
- Principy
- Experimentání implementace
- Příklady

Cíl

Účelem kurzu je uvést do tématiky moderních spektroskopických technik s důrazem na praktické provedení a představení různých příkladůy z různých vědeckých oblastí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný