Detail předmětu

Úvod do vědeckého programování s pythonem

CEITEC VUT-DS120Ak. rok: 2020/2021

V rámci tohoto kurzu se budeme zabývat obecnými programovacími prvky, jako jsou cykly a podmíněné příkazy, ale také jejich implementací v programovacím jazyce python. Budeme také řešit některá programovací problémy, a to v oblasti fyziky, chemie a biologie.

Prerekvizity

Základní matematické znalosti

Doporučená nebo povinná literatura

Learning scientific programming with python, Christian Hill, Cambridge University Press, 2015 (EN)
Numerical methods in engineering with python3: Jaan Kiusalaas, Cambridge University Press, 2014 (EN)
python documentation: https://docs.python.org (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

60% dokončení malého programovacího projektu, 40% zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Booleova algebra
- jak používat interpret jazyka Python
- řídicí struktura (řízení toku programu), cykly a větvení (podmíněné příkazy)
- datové struktury pythonu
- moduly v pythonu
- koncept tříd a třídy v pythonu
- numerické analýzy v knihovně numpy a v dalších knihovnách pythonu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program STIAMN doktorský

    obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný