Detail předmětu

Programování v .NET a C#

FIT-IW5Ak. rok: 2020/2021

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. WPF: styly, zdroje, databinding. Přístup k vlastnostem operačního systému, vlákna, lokalizace a aplikační nastavení. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Entity framework, LINQ. Aktivní webové stránky ASP .NET, formuláře. ASP .NET, aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services. Efektivní vývoj, unit testing, dokumentace.

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Prerekvizity

Znalost objektového programování, jazyka C# a platformu .NET na úrovni kurzu ICS.

Doporučená nebo povinná literatura

Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
Simon Robinson - C# Professional Programming
Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
Albahari, Joseph, and Ben Albahari. C# 7.0 in a Nutshell : the definitive reference. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
Posadas, Marino. Mastering C# and .NET framework : deep dive into C# and .NET architecture to build efficient, powerful applications. Birmingham: Packt, 2016.
Price, Mark J. C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development - Third Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
Rabaey, Jan M., Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolic. Digital integrated circuits : a design perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2003.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání a obhájení projektů a získání nejméně 55 bodů ze 100.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Náhrada cvičení je možná dle individuální domluvy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do jazyka C# a platformy .NET, základní syntaxe jazyka, instalace a představení Visual Studia. Úvod do Objektově Orientované Programování a pokročilé konstrukce v jazyce C# - výjimky, události, delegáty, lambda výrazy a generika.
 2. Inversion of Control, konfigurace, middleware, logging (Michal Mrnuštík, MSP)
 3. ASP.NET Core Web API (Roman Jašeky, MVP)
 4. Jak psát testy / Test Driven Development
 5. Web - část 1 (Roman Jašek, MVP)
 6. Web - část 2 (Michal Tichý)
 7. Web - část 3 (Maroš Janota)
 8. .NET Internals, Intermediate Language, Code Generation (Roman Jašek, MVP)
 9. Den ceske statnosti
 10. Softwarové architektury v C# (Martin Dybal, MVP)
 11. Design Patterns v C# (Martin Dybal, MVP)
 12. Angular frontend for .NET backend (Erik Macháček, Solarwinds)
 13. (Microsoft Azure, Xamarin, PWA) - hlasování

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor