Detail předmětu

Programovatelné řídicí systémy (PLC)

FSI-VPL-KAk. rok: 2020/2021

Kurs rozšiřuje látku z prostředků automatického řízení o regulátory s nespojitým a impulsním výstupem. Dále se kurz zabývá strukturou a parametry programovatelných automatů, jejich konfigurací a možnostmi jejich programování. Programovatelné automaty jsou totiž jedním z nejčastěji využívaných prvků v současné automatizační technice. Dá se konstatovat, že většina řídících systémů se dnes bez programovatelných automatů (PLC) neobejde.

Výsledky učení předmětu

Získané dovednosti: Studenti získají absolvováním předmětu základní znalosti s prací s programovatelnými automaty. Prakticky se seznámí s některými typy PLC a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídící program. Dále student získá znalosti o použití regulátorů s nespojitým výstupem.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení a programování.

Doporučená nebo povinná literatura

Švarc, Lacko, Němec: Automatizace , , 0
Němec, Z.: Regulátory a programovatelné automaty. Soubor přednášek.
Šmějkal, L., Martinásková, M.: PLC a automatizace - Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN 1999.
Němec, Z.: Logické řízení a programovatelné automaty, , 0
Firemní dokumentace Siemens k PLC Simatic S5 a S7 (http://www.siemens.cz)
Němec, Z.: Simatic S5 (kurs), , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: Aktivní účast na cvičeních.
Požadavky na zkoušku: Základem je písemná část s odpověďmi na otázky. Včetně vypracování programu pro daný úkol.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cíle předmětu: Základním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi, které programovatelné automaty (PLC) nabízejí, s charakteristikami jednotlivých druhů a umožnit jim detailnější zvládnutí vybraných typů. Studenti získají absolvováním předmětu základní zkušenosti s prací s programovatelnými automaty. Prakticky se seznámí s některými typy PLC a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídící program. Dalším cílem je seznámit studenty s podstatou a vlastnostmi regulátorů s nespojitým výstupem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-AIŘ-K magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Logické řízení, realizace obvodů
3. Prvky logického řízení, Logické integrované obvody
4. Kombinační a sekvenční logické obvody
5. Programovatelné automaty všeobecně
6. Hardware programovatelných automatů
7. Software programovatelných automatů
8. Řízení velkých systémů, distribuované řízení

Konzultace

34 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Logické řízení, realizace obvodů
3. Prvky logického řízení, Logické integrované obvody
4. Kombinační a sekvenční logické obvody
5. Programovatelné automaty všeobecně
6. Hardware programovatelných automatů
7. Software programovatelných automatů
8. Řízení velkých systémů, distribuované řízení

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Logický modul LOGO! pro jednoduché logické řízení
2. Ukázky programovatelných automatů
3. Programovací prostředí pro řadu SIMATIC S7-200
4. Příklady řízení modelů technologie pomocí SIMATIC S7-200

eLearning