Detail předmětu

Digitální techniky pro architekty

FA-DTA-NAk. rok: 2020/2021

Statická analýza digitálního modelu aplikovaná na vybrané úlohy. Základy sestavení statického modelu, analýza průběhu vnitřních sil, optimalizace pomocí genetických algoritmů. Pokročilejší metody jako force flow finding a optimalizace BESO. Strukturální optimalizace – topostruktura. Závěr bude věnován analýze vlastních a kanonických projektů. Student absolvuje odevzdáním seminární práce.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů Nástroje.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.karamba3d.com/tutorials/ (EN)
https://www.rhino3d.com/download/Rhino/4.0/EssentialMathematics (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení na počítačích.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Statická analýza digitálního modelu aplikovaná na vybrané úlohy. Základy sestavení statického modelu, analýza průběhu vnitřních sil, optimalizace pomocí genetických algoritmů. Pokročilejší metody jako force flow finding a optimalizace BESO. Strukturální optimalizace – topostruktura. Závěr bude věnován analýze vlastních a kanonických projektů. Student absolvuje odevzdáním seminární práce.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů Nástroje.

Osnova výuky:
1. Úvod do digitálních modelů a jejich možné aplikace.
2. Sestavení základního modelu, import dat a jejich manipulace.
3. Základní strukturální modely a jejich aplikace.
4. Pokročilé metody modelování, definice digitálního a parametrického modelu.
5. Úvod do skořepin a kontinuálních struktur, analýza a optimalizace.
6. Úvod do optimalizace digitálního modelu pomocí genetických algoritmů.
7. Komplexní metody optimalizace pomocí Cross section optimalizace.
8. Komplexní metody optimalizace pomocí BESO optimalizace.
9. Vizualizace dat a jejich další interpretace.
10. Aplikace digitálního modelu na vlasntí projekt.
11. Rozvinutí možností optimalizace a úprav vlastního projektu.
12. Aplikace optimalizace pomocí genetických algoritmů na vlastní projekt a vizualizace dat.
13. Závěrečná prezentace seminárních prací.

Cíl

Rozšíření kompetencí a znalostí architekta v navrhování staveb s ohledem na jejich strukturální performanci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání seminarní práce formou závěrečné prezentace a pdf a účast na dvou průběžných kritikách.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor