Detail předmětu

Aktuální architektura vnitřního prostoru

FA-AAP-KAk. rok: 2020/2021

Předmět aktuální architektura vnitřního prostoru zahrnuje aktuální přístupy k tvorbě vnitřního prostoru v konkrétních architektonických realizacích. Uplaťnuje teoretické znalosti z předchozího studia i ateliérových výstupů a posiluje schopnosti samostatné autorské tvorby aktuálního architektonického názoru. Finální realizací prostorových fragmentů teoretických závěrů poskytuje okamžitou možnost sebereflexe a vytváří tak nutný předpoklad úspěsné samostatné architektonické praxe.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Technické předměty.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí znalosti o soudobých přístupech k tvorbě aktuálního vnitřního prostoru.
– Student bude umět diskutovat nad otázkami nadčasovosti architektonické tvorby, architektonických trendů či tzv. „módní architektury“.
– Student si vyzkouší navrhnout fragment aktuálního prostoru v příslušném materiálovém i konstrukčním řešení.
– Student bude schopen výsledné dílo konfrontovat s teoretickými závěry.

Doporučená nebo povinná literatura

ZUMTHOR, Peter. Atmosféry: Architektura v okolním prostoru – Věci, které mne obklopují. Zlín: Archa,2013. ISBN 978-80-87545-22-5. (CS)
HARRIES, Karsten. Etická funkce architektury. Praha: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-87164-97-6. (EN)
LAAN, Dom Hans van der. Architektonický prostor: Patnáct naučení o povaze lidského obydlí. Zlín: Archa, 2013. ISBN 978-80-87545-13-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky v teoretické části jsou podkladem pro autorský návrh aktuálního prostorového výstupu.
Praktická část v seminářích pak realizuje navržený fragment aktuálního prostoru v příslušném materiálovém i konstrukčním řešení. Výsledné dílo je zpětně konfrontováno s teoretickými závěry.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceno je vypracování písemného a grafického dokumentu k jednotlivým tématům, doplněným fotodokumentací, skicami.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět aktuální architektura vnitřního prostoru zahrnuje aktuální přístupy k tvorbě vnitřního prostoru v konkrétních architektonických realizacích. Uplaťnuje teoretické znalosti z předchozího studia i ateliérových výstupů a posiluje schopnosti samostatné autorské tvorby aktuálního architektonického názoru. Finální realizací prostorových fragmentů teoretických závěrů poskytuje okamžitou možnost sebereflexe a vytváří tak nutný předpoklad úspěsné samostatné architektonické praxe.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Technické předměty.

Osnova výuky:
1. Úvodní seminář – vysvětlení pojmů se kterými se bude pracovat, scénář a organizační struktura předmětu, požadavky na absolvování atd.
2. Teoretická část – Aktuální architektura, módní architektura, nadčasová architektura.
3. Teoretická část – Tvůrčí individualita v prostorové tvorbě.
4. Teoretická část – Principy tvorby aktuálního vnitřního prostoru.
5. Teoretická část – Přirozená tvorba prostoru.
6. Teoretická část – Materiál, konstrukce, prostor.
7. Praktická část – Materiál.
8. Praktická část – Konstrukce.
9. Praktická část – Prostor.
10. Praktická část – Realizace.
11. Praktická část – Realizace.
12. Praktická část – Realizace.
13. Závěrečný seminář.

Cíl

– Aktivní tvorba aktuálního architektonického prostoru.
– Podpora tvorby individuálního aktuálního architektonického názoru a výrazu.
– Propojení architektonické teorie s praxí.
– Posílení kritického myšlení a tvůrčí sebereflexe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na přednáškách i seminářích. Účast na přednáškách lze omluvit ze závažných důvodů, účast na seminářích lze nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor