Detail předmětu

Tvářecí nástroje

FSI-9TVNAk. rok: 2020/2021

Tvářecí nástroje pro všechny základní technologie tváření. Konstrukce velkých postupových nástrojů pro stříhání. Konstrukce sdružených postupových nástrojů. Ohýbací nástroje pro tvarování velkých výlisků. Použití speciálních materiálů pro funkční části nástrojů, povrchové úpravy. Užití práškových materiálů. Úpravy nástrojů pro zvýšení jejich životnosti. Pevnostní kontrola nástrojů výpočtem.

Výsledky učení předmětu

Získání ucelených znalostí o konstrukci tvářecích nástrojů pro stříhání, ohýbání, rovnání, tažení, pěchování, protlačování a kování.

Prerekvizity

Znalost technologie obrábění a tváření. Znalost strojnického kreslení, zásad lícování, druhů strojírenských materiálů. Znalost základních pevnostních výpočtů a technologických postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. Brno: Vysoké učení technické, 1992. ISBN isbn80-214-0401-9. (CS)
FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN isbn80-214-2374-9. (CS)
KOTOUČ, Jiří. Tvářecí nástroje. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-01-01003-1 (CS)
NOVOTNÝ, Karel. Tvářecí nástroje. Brno: Vysoké učení technické, 1992. ISBN isbn80-214-0401-9. (CS)
HOSFORD, William F. a Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00452-8. (EN)
TSCHÄTSCH, Heinz. Metal Forming Practise: Processes - Machines – Tools. Springer, 2010, ISBN-13: 978-3642069772 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna konstrukčním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Prezence ve cvičeních.
Konstrukce rozměrového nástroje pro danou součást.
Zkouška: Probíhá formou písemnou a následně ústně.
V odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty s konstrukcí tvářecích nástrojů pro plošné a objemové tváření za studena i za tepla, osvojení zásad pro konstrukci tvářecích nástrojů. Navrhování materiálu pro konstrukci tvářecích nástrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast ve cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního programu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled druhů tvářecích nástrojů
2. Hodnocení druhů nástrojů z hlediska typu součásti
3. Zásady konstrukce postupových nástrojů
4. Konstrukce sloučených a sdružených nástrojů
5. Konstrukce rozměrných nástrojů pro ohýbání
6. Aplikace speciálních materiálů pro funkční části nástrojů
7. Aplikace povrchových úprav u funkčníich částí nástrojů
8. Užití práškových materiálů
9. Tepelné zpracování nástrojových ocelí
10. Kontrolní výpočty nástrojů, ekonomické hodnocení