Detail předmětu

Speciální konstrukce PRaM

FSI-9SKRAk. rok: 2020/2021

Předmět je určen studentům DSP, kteří mají zájem podrobně studovat paralelní kinematické struktury nejen průmyslových robotů a manipulátorů, ale i obráběcích strojů nekonvenčních konstrukcí. Je analyzována stavba těchto kinematických struktur, jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a použití v průmyslu.

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti budou využity pro práci projektanta a konstruktéra, popřípadě vědecko - výzkumného pracovníka z oboru stavba PRaM nebo konstrukce OS.

Prerekvizity

Inženýrské znalosti z problematiky konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů a obráběcích strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

KÁRNÍK, Ladislav. Servisní roboty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0626-6. (CS)
MERLET, J.-P. Parallel robots. 2nd ed. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, c2006. ISBN 978-140-2041-334. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování semestrální práce a její obhajoba u ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je podat ucelený přehled dodavadních, poněkud roztříštěných poznatků z oblasti paralelních kinematických struktur průmyslových robotů a manipulátoru (PRaM) a obráběcích strojů (OS).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je doporučena účast na přednáškách (otevřena bude-li dostatečný počet studujících) a současně je kladen důraz na samostudium dostupné literatury a konzultace s přednášejícím, individuální zpracování semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-IME-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. až 2. Historie strojů a zařízení s paralelní kinematickou strukturou (PKS)
3. až 4. Uspořádání prvků v soustavě PKS
5. až 6. Analýza stavby známých řešení PKS
7. až 8. Kinematické úlohy řešení příslušných veličin přímou a inverzní úlohou
9. až 10. Tuhost a kmitání ústrojí s PKS
11. až 12. Přesnost polohování PKS
13. Ukázka typických představitelů PRaM a OS s PKS ve vazbě na Průmysl 4.0