Detail předmětu

Právní prostředí ČR a EU

FP-PRPAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je seznámení studenta s právním řádem ČR ve vztahu k problematice informační a kybernetické bezpečnosti ve vztahu k směrnicím a nařízením EU.
Dále bude nastíněna důležitá problematika auditní činnosti z pohledu řízení informační bezpečnosti a Kybernetického zákona v ČR.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Uchopení a pochopení základních právních znalostí v prostředí ICT s ohledem na informační a kybernetickou bezpečnost.
Osvojení si znalostí z problematiky auditní činnosti z pohledu řízení informační bezpečnosti a požadavků Kybernetického zákona jako prostředek ke splnění požadavků pro role auditora KB, auditora ICT, DPO a manažera KB.

Prerekvizity

Základní znalosti řízení informační a kybernetické bezpečnosti, kybernetického zákona a nařízení GDPR. Základní znalosti anatomie auditu.

Doporučená nebo povinná literatura

Polčák R., Harašta J. a V. Stupka Právní problémy kybernetické bezpečnosti. MU Edice Scientia. 2016. ISBN 978-80-210-8426-1.
KOLOUCH Jan, Cybercrime. Praha: CZ NIC.2016. ISBN 978-80-88168-15-7.
KOLOUCH Jan, Cybersecurity. Praha: CZ NIC.2019. ISBN 978-80-88168-34-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Základy právního povědomí v oboru ICT, relevantní zákony.
- Definice vládního a národního orgánu CERT.
- Evropská směrnice NIS a nařízení GDPR .
- Kybernetický zákon a jeho harmonizace s NIS.
- Kybernetická vyhláška a její novelizace.
- Kybernetická kriminalita a kybernetická špionáž.
- Kyberterorismus a kybernetická válka.
- Auditor ISMS a KB - role a odpovědnosti.
- Akreditační a certifikační postupy v rámci ISMS a KB.

Cíl

Předmět je součástí komplexního vnímání světa z pohledu infromační a kybernetické bezpečnosti a jejich usazení do právního prostředí ČR a EU.
Cílem předmětu je seznámení studenta s právním prostředím ČR a EU z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti a získané znalosti využít v praxi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor