Detail předmětu

Správa nemovitostí

ÚSI-ERSPNAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku správy nemovitostí, především bytových domů

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o spravování domů z hlediska technického, finančního i právního s ohledem na zvláštnosti v ČR.

Prerekvizity

Zvláštní prerekvizity nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

BRODECKÁ, V., ČUDOVÁ, M., HLÚŠKOVÁ, R. a kol. Bytové domy, zdroj příjmů i povinností: Komplexní průvodce od A do Z.VOX a.s., 2017. ISBN 978-80-87480-53-3
KUDA, F., BERAN, V. a kol. Management ekonomiky správy majetku. Professional Publishing s.r.o., 2018. ISBN 978-80-88260-03-5
VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. a kol.: Management podpůrných procesů, 2. vydání Příbram, PBtisk, 2011, ISBN 978-80-7431-046-1
ATKIN, B., BROOKS, A. Total facility management, 4th edition, Wiley Blackwell, ISBN 978-1-4051-5346-1
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2018. ISBN 978-80-7400-701-9
BRADÁČ, A., FIALA, J a kol. Rádce majitele nemovitostí. 2 vyd. Praha: Linde Praha, a.s. - právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, 2006. 1055 s. ISBN 80-7201-582-6
SCHÖDELBAUEROVÁ, P. NOVÁKOVÁ, H. a kol. Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor. Praha: Verlag Dashöfer, spol. s.r.o., 2009

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti budou hodnoceny písemnou a ústní zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie a současnost bytových domů
2. Druhy vlastnictví (soukromé, SVJ, družstvo) - právní předpisy
3. Dokumenty spojené se správou nemovitostí – rozúčtování vody, tepla a elektřiny
4. Smluvní vztahy
5. Vlastnictví bytu, společenství vlastníků, prohlášení vlastníků
6. Sociální bydlení a podpora
7. Daně
8. Software pro správu nemovitostí
9. Správcovská firma, organizační struktura
10. Technické zajištění údržby a oprav
11. Bezpečnost bytových domů - revize
12. Vybavení bytových domů - konstrukční prvky
13. Facility management

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí z oblasti správy nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning