Detail předmětu

3D optická digitalizace a inspekce strojních dílů

FSI-ZRI-AAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje informace z oblasti průmyslové metrologie se zaměřením na 3D metrologické systémy, standardizaci a chyby měření, zpracování digitálních dat, inspekci strojních dílů a reverzní inženýrstvím ve strojírenství. Praktické i teoretické znalosti z oblasti moderní metrologie zvyšují interdisciplinární zaměření konstrukčního inženýra.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Znalost souvislostí metrologie, inspekce a standardizace.
- Znalost technologií a principů měření využívaných v moderní průmyslové metrologii.
- Schopnost provést inspekci strojních dílů na základě výkresové dokumentace.
- Schopnost zpracovat, vyhodnotit a jinak využít digitální data z metrologického měření.

Prerekvizity

- znalosti CAD modelování, MKP, matematiky, fyziky a metodiky konstruování na úrovni bakalářského studia.

Korekvizity

- nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

LUHMANN, Thomas, Stuart ROBSON, Stephen KYLE a Harley IAN. Close range photogrammetry: principles, techniques and applications [online]. Dunbeath: Whittles Publishing, 2011 [cit. 2019-08-30]. ISBN 978-1-68015-385-9. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpCRPP0001/close-range-photogrammetry/close-range-photogrammetry (EN)
RAGHAVENDRA, N.V. a L. KRISHNAMURTHY. Engineering Metrology and Measurements. [online]. Oxford: Oxford University Press, 2013 [cit. 2019-08-30]. ISBN 978-1-68015-280-7. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEMM00002/engineering-metrology/engineering-metrology (EN)
HENZOLD, Georg. Geometrical Dimensioning and Tolerancing for Design, Manufacturing and Inspection: A Handbook for Geometrical Product Specification Using ISO and ASME Standards [online]. 2nd Edition. Elsevier, 2006 [cit. 2019-8-30]. ISBN 978-0-080-46378-0. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpGDTDMIA5/geometrical-dimensioning/geometrical-dimensioning (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, laboratoře, projektová výuka, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- test znalostí z oblasti inspekce strojních dílů (max. 30 bodů),
- odevzdání odborné zprávy ze semestrální úlohy (max. 30 bodů),
- zpracování týmového úkolu v Matlab (max. 10 bodů),
- závěrečný teoretický test (max. 30 bodů),
- celkem je možno získat až 100 bodů, výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat teoretické a praktické znalosti z oblasti průmyslové 3D metrologie a inspekce strojních dílů v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Maximálně 2 omluvené absence jsou tolerovány bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do metrologie a inspekce strojních dílů.
- Normy v oblasti 3D měření, chyby a nejistoty měření.
- Digitální fotografie a její využití metrologii.
- 3D metrologie a principy získání třetího rozměru.
- 3D digitální data a jejich využití ve strojírenství.
- Optické skenovací systémy.
- Pasivní fotogrammetrické měřící systémy.
- Souřadnicové měřeící stroje (CMM).
- Počítačová tomografie ve strojírenství.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Fotogrammetrické měření deformací v rámci semestrální úlohy.

Cvičení s počítačovou podporou

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Práce s digitální obrazovou informací, kalibrace kamer a strojové vidění.
- Příprava a zpracování 3D digitálních dat.
- Inspekce dílu dle výkresové dokumentace (ustavení, odchylky ploch a řezů, kóty, rozměrové tolerance, geometrické tolerance, tvorba protokolu).
- Měření a vyhodnocení deformací pomocí digitální fotogrammetrie.
- Tvorba CAD modelu dle přístupu reverzního inženýrství.

eLearning