Detail předmětu

Odborná praxe

FSI-YP1Ak. rok: 2020/2021

„Odborná praxe“ spočívá v individuálním praktickém seznámení s pracovní činností v designérských a příbuzných oborech, návrh řešení z oblasti průmyslového nebo grafického designu ve spolupráci s firmou.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti přijdou do styku s praktickým provozem externí designérské anebo podobné firmy a naváží i kontakty s potencionálními zaměstnavateli.

Prerekvizity

Základní znalosti design procesu včetně práce s počítači a znalosti technického kreslení.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborné časopisy / Trade magazines (Design Week, Form, Design Trend, Designum, I. D., Bulletin Design centrum ČR, etc.)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka udělení zápočtu: vykonaná "Odborná praxe" v délce 160 hodin do konce zápočtového období v letním semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni spolupracovat s firmami zabývajícími se průmyslovým designem. Absolventi budou připraveni na požadavky praxe a zpětně vnést požadavky praxe do ateliérové výuky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na Odborné praxi probíhá na externím pracovišti a je třeba ji vykonat v plném rozsahu 160 hodin.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

160 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

"Odborná praxe" v průběhu semestru v celkovém rozsahu 160 hodin.

eLearning