Detail předmětu

Diplomový technický seminář

FSI-YDSAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytne znalosti pro řešení technického problému navrhovaného designu konkrétního produktu. Výuka probíhá s důrazem na technickou analýzu produktu, vymezení podstatných technických parametrů produktu, konstrukční řešení a popis funkce jednotlivých komponent produktu a technologii výroby jednotlivých komponent produktu včetně jejich montáže a množství vyráběných kusů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost vyhledávat relevantní informace v bibliografických databázích a tyto zdroje správně citovat.
- Schopnost definovat technický problém navrhovaného designu konkrétního produktu.
- Schopnost navrhnout vhodné postupy nebo koncepční přístupy pro vyřešení technického problému.

Výstupem předmětu bude zpracování semestrální práce a její prezentace.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z materiálových věd, mechaniky těles a zejména z konstruování strojů, které student absolvoval v průběhu svého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Leda 1999, ISBN 80-85927-69-1
P. Kosky, G. Wise, R. Balmer, W. Keat: Exploring Engineering: An Introduction for Freshman to Engineering and to the Design Process, Elsevier 2006, ISBN 978-0-12-369405-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních,
- vypracování úvodní, průběžné a závěrečné prezentace,
- vypracování semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je na základě kriticky zhodnoceného současného stavu poznání jasně formulovat technický problém diplomové práce a navrhnout jeho koncepční řešení, které bude v souladu s navrhovaným designem daného produktu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povolují se maximálně dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, cíl předmětu.
2.-4. Úvodní prezentace: prezentace problému a cílů diplomové práce, současný stav poznání – technická analýza, skici tvarového řešení nebo variantní studie designu řešeného produktu.
5. Zpracování a konzultace semestrální práce.
6.-8. Průběžná prezentace: základní rozměry a podstatné technické parametry produktu, rozmístění komponent produktu včetně vnitřního uspořádání, konstrukční řešení a popis funkce jednotlivých komponent produktu.
9. Zpracování a konzultace semestrální práce.
10.-12. Závěrečná prezentace: přehled použitých materiálů při konstrukci produktu, technologie výroby jednotlivých komponent produktu včetně jejich montáže a s ohledem na množství vyráběných kusů, informace o typickém uživateli navrženého produktu.
13. Hodnocení studentů, klasifikovaný zápočet.

eLearning