Detail předmětu

Koncepční vývoj automobilu

FSI-QA0Ak. rok: 2020/2021

Osvojení si procesu a logických návazností při vývoji nového vozidla od prvního zadání až po definici prototypu. Souběžné zohlednění vyrobitelnosti, materiálového konceptu, technických požadavků, norem a funkcionality.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatného návrhu konceptu nového vozidla dle zadání, pochopení souvislostí a kolizí mezi jednotlivými požadavky na nové vozidlo. Schopnost návrhu dílčích konstrukčních uzlů konceptu s ohledem na technologii výroby, aerodynamiku, design a strukturální vlastnosti.

Prerekvizity

Základy konstruování, pružnost a pevnost

Doporučená nebo povinná literatura

MORELLO, L., ROSTI ROSSINI, L., PIA, G., TONOLI, A. The Automotive Body. Springer Verlag, 2011. ISBN 978-94007-0512-8. (EN)
VLK, F. Stavba motorových vozidel. ISBN 80-238-8757-2, Nakladatelství VLK, Brno 2003. (CS)
VLK, F. Karosérie motorových vozidel. ISBN 80-238-5277-9, Nakladatelství VLK, Brno 2000. (CS)
DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. ISBN 0-7506-5692-1, Butterworth-Heinemann, 2003 (EN)
REIMPELL, Jornsen. The Automotive Chassis. 2nd edition. Oxford: Butterworth - Heinemann, 2001. 444 s. ISBN 0-7506-5054-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, zpracování zadaných úkolů a odpovědi na kontrolní otázky

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s technickými postupy vývoje moderních vozidel ve fázi návrhu konceptu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání pro nové vozidlo
2 - 3. Package – definice platformy
4 - 5. První návrh vozu
6. Doprovod designu
7 - 8. Postavení designových ploch v CAD (Strak)
9 - 10. Konstrukce virtuálního koncepčního vozu
11 - 12. Analýza konstrukce koncepčního vozu
13. Definice prototypu