Detail předmětu

Zařízení sléváren

FSI-PZSAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje posluchače se základními technologickými zařízeními a stroji ve slévárenských provozech.Racionální výroba odlitků šetřící životní prostředí a energie pomocí automatizace a řízení zdrojů se prezentuje uzavřeným materiálovým oběhem a minimálními odpady.

Výsledky učení předmětu

Absolvent by měl znát základní výrobní systémy sléváren,strojní vybavení,funkci jednotlivých zařízení,parametry,jejich automatizaci a možnost nasazení.Znalosti budou rozšířeny o základní manipulace s materiálem.

Prerekvizity

Znalosti slévárenských technologií a metalurgie.

Doporučená nebo povinná literatura

Chrást,J. : Slévárenská zařízení , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006 (CS)
SCHLEG, P. F., et. al. Technology of Metalcasting, AFS, Illinois, 2003, 351 p. ISBN 0-87433-257-5. (EN)
FRUEHAN, R. et al., The Making, Shaping and Treating of Steel, Pittsburgh 1998, p. 767, ISBN 0-930767-02-0. (EN)
CAMPBELL, J., Castings, University of Birmingham, 2005, 337 p. ISBN 0-7506-4790-6. (EN)
BEELEY, B., Foundry Technology, Butterworth-Heinemann, 2001, 719 p. ISBN 9780750645676. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních. Zkouška prověřuje znalosti zařízení sléváren pro základní výrobní uzly.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit posluchače se základním strojním vybavením sléváren a s jeho budoucím vývojem tak,aby byli schopni stroje optimálně využívat a orientovat se na trhu a při investiční činnosti.Ve slévárnách,které jsou znečišťovali životního prostředí,se v rozhodovacích procesech dostává do popředí důraz na ekologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Z jednotlivých exkursí, uskutečněných v průběhu semestru jsou požadovány technické zprávy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod,rozdělení,provozní soubory sléváren,statistické údaje. Půdorysná plocha slévárny, dispozice, budova a její zařízení.
2.Rozdělení tavíren. Kuplovny,sklady, úprava,druhování a zavážení vsázky
3. Elektrické obloukové pece, zavážení a druhování. Princip indukčních pecí nízko a středofrekvenčních, zavážení a druhování .
4. Zařízení pánvové metalurgie. Tavící a udržovací pece pro neželezné slitiny.
5.Zařízení úpraven bentonitové směsi. Sklady nového písku. Chladničky a mísiče formovací směsi . Systémy na řízení kvality směsi,regenerace vratné směsi. Skladování a manipulace se sypkými hmotami,zásobníky,pneumatická doprava,korečkové elevátory,pásové,šnekové a vibrační dopravníky,síta,magnetické odlučovače.
6.Zařízení formoven bentonitové směsi.Principy plnění směsi a formování.Jednotkové formovací stroje s rámy . Formovací uzly a automatické formovací linky s rámy. Zakládání jader a vytlačování forem.
7. Bezrámové formovací linky s vertikální a horizontální dělící rovinou. Licí zařízení, vytloukací zařízení .
8. Pískomety a pískometné linky. Vytloukací zařízení.
9. Zařízení formoven ST směsí,regenerace.
10. Zařízení na výrobu skořepinových forem a vakuové formování (V proces).Rozdělení zařízení na výrobu jader dle technologie.
11. Foukací a vstřelovací stroje. Vstřelovačky na CB, HB a skořepinová jádra. Centra na výrobu jader, dokončovací operace , lepení,montáž.
12. Stroje na kokilové tlakové a odstředivé lití.
13. Zařízení čistíren.Čištění povrchu, oddělování vtoků a nálitků,odstraňování přebytečného kovu.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2.Generel slévárny.
3.-4.Provozní soubor tavírny Fe slitin.
5.Provozní soubor tavírny ne Fe slitin. Odprašování pecí. Provozní soubor úpravny bentonitové směsi.
6-7.Provozní soubor formovny.
8.Provozní soubor jaderny CB.
9.Provozní soubor ST formovny. Příklady regenerace směsi.
10.Kapacitní propočty sléváren.
11.Tlaková slévárna Al.
12.Provozní soubor čistírny.
13. Vzduchotechnické zařízení sléváren.

eLearning