Detail předmětu

Selected problems of power electrical engineering

FEKT-MPA-SPPAk. rok: 2020/2021

Kurz elektrických strojů a přístrojů se zaměřením na vybrané pokročilé odborné partie a osvojování jazykových dovedností v rámci praktické verbální komunikace. Výuka zahrnuje širokou škálu odborné problematiky ale také i aktivních forem práce studentů, k nimž náleží vypracování zadané práce v anglickém jazyce a její prezentace v rámci semináře. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům rozšířila odborné znalosti pro jejich lepší uplatnění v praxi a zároveň je naučila odborné názvosloví pro efektivní užívání anglického jazyka v každodenním pracovním životě.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní principy elektrických strojů a přístrojů v anglickém jazyce,
- popsat konstrukci různých typů elektrických strojů a přístrojů v anglickém jazyce,
- čerpat informace z anglicky psaných odborných publikací,
- prezentovat v angličtině vybrané odborné téma z elektrických strojů a přístrojů,
- aplikovat získané znalosti v technické praxi.

Prerekvizity

Schopnost porozumět a čerpat z anglicky psaného technickému textu, znalost matematiky, anglického jazyka, silnoproudé elektrotechniky na úrovni odpovídající bakalářského stupně studia.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na přednáškách a prezentace zadaného tématu v angličtině.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, terminologie
2. Asynchronní vysokootáčkové elektrické stroje
3. Synchronní vysokootáčkové elektrické stroje
4. Vysoko-momentové stroje
5. Synchronní reluktanční stroje
6. Synchronní stroje spouštěné ze sítě
7. Seminář – prezentace studentských prací
8. Teorie spínacího procesu s praktickými případy
9. Fyzikální jevy v elektrických přístrojích a možnosti jejich řešení
10. Principy a konstrukce moderních spínacích přístrojů nízkého napětí
11. Principy a konstrukce moderních spínacích přístrojů vysokého napětí a rozváděčů
12. Jištění elektrických obvodů
13. Seminář – prezentace studentských prací

Cíl

Rozšíření znalostí ve vybraných oblastech problematiky elektrických strojů a přístrojů. Prohloubení odborné slovní zásoby a zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností v anglickém jazyce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný