Detail předmětu

Odborný jazyk

FAST-NYB003Ak. rok: 2020/2021

Nácvik poslechu, čtení pro informaci a pochopení argumentace, vyhledávání informací, myšlenek a názorů v odborných zdrojích v rámci svého oboru, nácvik prezentací na vybrané odborné téma v anglickém jazyce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

úroveň B1 dle CEFR v anglickém jazyce

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor