Detail předmětu

Obnova památek

FAST-NGA007Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje se základní problematikou památkové péče, ochrany a obnovy památek, historických souborů, lidové architektury, sídel a krajiny. Přibližuje proměny urbanistických struktur a druhové skladby v historických časových etapách, používané historické konstrukce, materiály, barevnost a technologie. Objasňuje problematiku nejčastějších stavebních poruch, potřebných průzkumů a plánové dokumentace. Seznamuje s vývojem památkové péče včetně používaných metod, legislativou a mezinárodními dokumenty.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Prerekvizity

Předmět předpokládá a rozvíjí znalosti dějin architektury, částečně může využít poznatků inženýrských předmětů. Jedná se však převážně o samostatný specifický obor s vlastním metodickým základem a legislativou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do památkové péče
2. Vývoj ochrany památek
3. Metody památkové péče
4. Odborné a legislativní zajištění památkové péče
5. Přetváření sídelních struktur v historických souvislostech
6. Ochrana sídel a krajiny
7. Změny architektonického díla v jednotlivých časových etapách
8. Historické konstrukce, materiály, barevnost a technologie
9. Průzkumy a dokumentace
10. Stavební poruchy
11. Realizace obnovy historického objektu
12. Péče o historické dědictví
13. Exkurze

Cíl

Znalost rekonstrukcí a obnovy památek, architektonické dědictví, vývoj památkové péče, metody památkové péče, legislativa ochrany památek, ochrana historických sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor