Detail předmětu

Hydromechanika

FAST-DRB023Ak. rok: 2020/2021

Studium zahrnuje zejména oblast proudění newtonských kapalin, okrajově je uvedena i oblast toku kapalin nenewtonského typu. V základu předmětu jsou rozebírány teoretické obecné vztahy pro kinematiku vazkých tekutin – tři základní rovnice. Předmět uvádí současné poznatky z problematiky proudění v tlakových systémech i v tratích s volnou hladinou při ustáleném i neustáleném režimu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Fyzika, hydraulika, matematika, odborné předměty v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kapalné kontinuum.
2.–3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu.
4. Pásma pohybu.
5. Podobnost jevů v hydrodynamice.
6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit.
7.–8. Proudění v otevřených korytech.
9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech.
10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách.
11.–12. Proudění v difuzorovém režimu.
13. Nenewtonské modely.

Cíl

Absolvent navazuje na znalosti základních předmětů hydraulika, hydrologie, matematika a fyzika. Rozšíří znalosti v hydraulice zejména v oblasti proudění se složitou strukturou. Získané poznatky základního typu mechaniky kontinua jsou aplikovatelné pro projekční a zejména výzkumnou praxi při využívání matematických modelů proudění kapaliny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor