Detail předmětu

Plastické látky

FAST-NJA030Ak. rok: 2020/2021

Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v ČR i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Předmět pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, PVC , polyamidech, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
Výčet materiálů je doplněn typickými výrobky s popisem vlastností a důvodech výběru konkrétního polymeru.
Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním komplexního přehledu o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, o nových plastických materiálech s maximální životností, o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů se zaměřením na sanace betonových konstrukcí.

Prerekvizity

Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení.
2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
3. Vlastnosti plastických látek.
4. Celulóza, polyetylén.
5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC.
7. Polyamidy, polystyren.
8. Epoxidové pryskyřice.
9. Polyestery.
10. Polyuretany.
11. Akrylové polymery – polyakryláty.
12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.).
13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů.

Cíl

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí.Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor