Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

FAST-BUA003Ak. rok: 2020/2021

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v oblasti návrhu informačních systémů s použitím internetových technologií

Prerekvizity

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Datová analýza, E-R diagram, datová normalizace.
2. Relační kalkul, použití SQL jazyka, nonSQL systémy.
3. Pokročilé databázové techniky, indexy, databázové transakce, ACID pravidla.
4. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL.
5. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules.
6. Vlastnosti nejrozšířenějších databázových produktů: Oracle, MS SQL, MySQL.
7. Základní implementační techniky informačního systému.
8. N-vrstvá architektura, middleware, internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP, Node.
9. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavový diagram.
10. Životní cyklus systému, používané techniky vývoje a provozování.
11. Aplikační řízení přístupu, bezpečnost, rizika.
12. Podnikové systémy CRM, CMS, ERP. Standardizované implementace SAP, MS Dynamics, Oracle.
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace E , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor