Detail předmětu

Technologie betonu 2

FAST-BJA021Ak. rok: 2020/2021

Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů. Vysokopevnostní beton, recycling v silničním stavitelství, stříkaný beton, architektonický probarvený beton, klasifikace agresivních prostředí, návrh složení a značení betonů pro tato prostředí podle ČSN EN 206, recyklovaný beton. Vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity.
Reologie čerstvého betonu, modelování, reometrie, návrh zkoušení a využití samozhutňujících betonů. Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu.
Technologie výroby mezerovitých, lehčených betonů a těžkých betonů pro krytí proti radioaktivnímu záření. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků. Návrh složení betonů s ohledem na jeho trvanlivost při působení vody, mrazu, chemických rozmrazovacích solí a agresivních kapalných a plynných prostředí.
Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami ve cvičení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu rozšířením znalostí o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování, dále o moderní trendy v technologii betonu a také o betonech speciálních vlastností jako jsou např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresivním prostředím.

Prerekvizity

Technologie betonu I

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.
2. Klasifikace agresivních prostředí. Návrh složení a značení betonu pro tato prostředí podle ČSN EN 206-1.
3. Pórovitá struktura ztvrdlého betonu.Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu.
4. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků.
5. Vodostavební beton.
6. Reologie čerstvého betonu. Reologické vlastnosti jemnozrnné cementové matrice. Reometrie.
7. Samozhutnitelný beton. Vysokopevnostní beton.
8. Silniční beton. Mezerovitý beton. Drobnozrnný beton.
9. Recyklovaný beton. Těžký beton.
10. Vláknobeton.
11. Pohledový beton. Architektonický beton. Betony s tepelně-izolačními vlastnostmi. Polystyrenbeton. Pěnobeton.

Cíl

V návaznosti na poznatky získané v Technologii betonu I jsou znalosti rozšiřovány o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování. Cílem je seznámit posluchače s moderními trendy v technologii betonu a s betony speciálních vlastností jako např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresívním prostředím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace M , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor