Detail předmětu

Hydrologie stokových sítí

FAST-BPB012Ak. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu Hydrologie stokových sítí je řešení problematiky navazující na šíře koncipovaný předmět Stokování a čištění odpadních vod. Základem je obecná hydrologie, ze které obsahově předmět vychází a navazuje na ni. V předmětu jsou řešena dešťové data jako základní parametr simulačních prostředků, měření srážek, soudobá koncepce řešení systémů městského odvodnění, monitoring a simulační modelování, detailní popis stokových systémů a způsobů odvádění odpadních vod, měření průtoků, nakládání s dešťovými vodami, popis vybraných objektů na stokové síti, generální plán odvodnění a plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu: návrh speciální hydrologie a hydrauliky, která se používá ve stokových sítích.

Prerekvizity

Stokování a číštení odpadních vod, hydraulika, hydrologie, inženýrské sítě

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, cíle, úkoly hydrologie stokových sítí.
2. Dešťová data jako základní parametr simulačních prostředků, měření srážek.
3. Soudobá koncepce řešení systémů městského odvodnění, monitoring a simulační modelování, klíčové ukazatele, základní řešené vodohospodářské úkoly.
4. Základní aspekty správného použití simulačních modelů pro vodohospodářské úlohy – druhy modelů, data pro simulační modely, kalibrace a verifikace.
5. Gravitační, podtlaková a tlaková kanalizace.
6. Měření průtoků na stokové síti.
7. Doporučená struktura projektové dokumentace.
8. Nakládání s dešťovými vodami.
9. Objekty na stokových sítích.
10. Retenční a detenční nádrže.
11. Generální plán odvodnění, plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

Cíl

Předmět seznamuje studenty se speciální hydrologií a hydraulikou, která se uplatňuje ve stokových sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor