Detail předmětu

Obnova vodohospodářské infrastruktury

FAST-BPA010Ak. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne vypracovat plán obnovy a technický návrh a projektování sanace vodovodní a stokové sítě a návrh bezvýkopových sanačních technologií.

Prerekvizity

Inženýrské sítě, vodárenství, stokování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, obnova vodohospodářské infrastruktury – základní informace.
2. Údržba a čištění stokových sítí, poruchy na stokových sítích a kanalizačních přípojkách.
3. Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému, oprava stokových sítí a kanalizačních přípojek.
4. Renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek.
5. Obnova a výstavba stokových sítí a kanalizačních přípojek.
6. Obnova vybraných objektů na kanalizační síti.
7. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů.
8. Poruchy vodovodních řadů, opravy poruch vodovodního potrubí.
9. Obnova a výstavba vodovodních sítí a vodovodních přípojek.
10. Obnova vybraných objektů na vodovodní síti.
11. Plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí.

Cíl

- znalosti o normách a předpisech, trubním materiálu a materiálu používaném při sanaci, inspekci a poruchách na vodovodních a stokových sítích, čištění
- navrhování sanačních metod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor