Detail předmětu

Projekt stokování a ČOV

FAST-BPA011Ak. rok: 2020/2021

Předmět rozšiřuje a procvičuje teoretické znalosti a praktické projekční dovednosti, které jsou získávány v předmětech Stokování a Čištění odpadních vod. V rámci komplexního projektu je řešeno odvodnění urbanizovaného území a bezpečné zneškodnění veškerých odpadních vod na individuálně zadaném, reálném zájmovém území. Projekt je zpracován formou projektové dokumentace stokové sítě a čistírny odpadních vod. Požadovaná výkresová dokumentace je vypracována včetně technické zprávy a podrobných hydrotechnických a technologických výpočtů. V rámci předmětů je využívána výpočetní technika a aktuální software.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Prerekvizity

Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování, čištění odpadních vod, Hydraulika, Hydrologie

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní koncepční řešení a návrh odvodnění urbanizovaného území a následného čištění odpadních vod z integrovaných urbanizovaných celků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor