Detail předmětu

Jakost vody v povodí

FAST-BPA009Ak. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení se základními charakteristikami vody, základy hydrobiologie, druhy znečišťovatelů a jejich efekty, metodami vyhodnocení kvality vody. Předmět se zabývá podzemními vodami, povrchovými vodami a kvalitou vody ve vodních nádržích. Důležitou součástí předmětu jsou také havárie na vodách a jejich sanace, řízení kvality vody a zákonná opatření pro ochranu vod v ČR. Poslední kapitola je věnována simulačním modelům pro modelování kvality vody v recipientu (QUAL2E).

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládně problematiku znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod a matematické modelování kvality vody.

Prerekvizity

matematika, fyzika, hydraulika, chemie vody, stokování a čištění odpadních vod

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, historie.
2. Hydrobiologie.
3. Látky ohrožující jakost a nezávadnost vod, závadné látky.
4. Odpadní vody městské, splaškové, srážkové, průmyslové.
5. Srážkové vody, znečištění, kyselé srážky.
6. Podzemní vody, znečištění, migrace a samočištění.
7. Ochrana podzemních vod.
8. Povrchové vody, samočištění.
9. Kyslíkový režim v toku, jakost vod a jejich klasifikace.
10. Matematické modelování jakosti vody v tocích a v nádržích.
11. Havarijní stavy v čistotě vod. Legislativa. ochrana vod v ČR.

Cíl

Charakteristika vod, znečištění srážkových, povrchových a podzemních vod. Matematické modelování kvality vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor