Detail předmětu

Hydraulika otevřených koryt

FAST-BRB007Ak. rok: 2020/2021

Hydraulické úlohy proudění vody v otevřených korytech (ustálené rovnoměrné a nerovnoměrné proudění, neustálené proudění, stabilita dna a svahů koryta), řešení softwarem HEC-RAS
Aplikace softwaru v praxi, ukázky konkrétních řešených prací.
Hydraulické řešení objektů na tocích (spádové stupně, jezy, mosty, propustky).

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Student splní cíl předmětu spočívající v seznámení se základy proudění vody v systémech říčních koryt. Získají praktické zkušeností s využitím modelování na semestrálních projektech.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby,z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky proudění v otevřených korytech.
2. Základy teorie proudění v otevřených korytech.
3. I. Matematická formulace problému proudění vody v 1D.
4. II. Matematická formulace problému proudění vody v 1D.
5. Saint-Venantovy rovnice.
6. Matematická formulace problému transportu a disperze látek.
7. Numerické řešení.
8. Pohyb splavenin.
9. Problematika stanovení drsnosti koryta.
10. Praktické problémy výpočtu průtoku.
11. Objekty na tocích (jezy, mosty a propustky).
12. Hydraulické řešení křížení mostních objektů a propustků s vodními toky.
13. Problematika ledových jevů na vodních tocích.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hydraulikou říčních koryt. V rámci předmětu se řeší hydraulické úlohy proudění vody v otevřených korytech, tj. ustálené rovnoměrné a nerovnoměrné proudění, pohyb sedimentů. Součástí náplně předmětu je také hydraulické řešení objektů na tocích jako jsou např. jezy, mosty a propustky. Pro řešení hydraulických úloh je využit 1D softwar HEC-RAS. Součástí předmětu jsou ukázky konkrétních řešených projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor