Detail předmětu

Vodojemy a čerpací stanice

FAST-BPB007Ak. rok: 2020/2021

Návrh výškového umístění a objemu akumulace vodojemu, vybavení armaturních a akumulačních komor, typy vodojemů, metody výstavby vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemu.
Základní dělení čerpadel, způsoby zapojení čerpadel, čerpadla s proměnlivými otáčkami, strojně-technologické vybavení čerpacích stanic, stavební část čerpacích stanic, kavitace, způsoby protirázové ochrany čerpadel, automatické tlakové stanice, hodnocení technického stavu čerpacích stanic.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat vodojemy a vodárenské čerpací stanice, schopnost odborné komunikace se specialistou - strojařem při řešení technologického vybavení vodárenských čerpacích stanic.

Prerekvizity

Hydraulika, Inženýrské sítě, Vodárenství

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vodojem jako objekt, funkce a druhy vodojemů, umístění vodojemů, objem vody ve vodojemech.
2. Konstrukce a výstavba vodojemů.
3. Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení.
4. Čerpadlo, rozdělení čerpadel.
5. Charakteristiky čerpadel, funkční rovnice, čerpací soustavy (příklad).
6. Úvod do matematického modelování ve vodárenství.
7. Exkurze na vodojem/čerpací stanici.
8. Využití prostředků pro matematické modelování při návrhu vodojemů a čerpacích stanic.
9. Požadavky na čerpací stanice, nátok a sací dispozice, výtlačné potrubí.
10. Vodní ráz.
11. Regulace a optimalizace provozu čerpadel, automatické tlakové stanice.
12. Výrobci čerpadel, práce s digitálními katalogy, výběr čerpadla.
13. Speciální armatury, optimalizace vodárenského systému.

Cíl

Rozšířit si základní znalosti o vodojemech a čerpacích stanicích, které získal posluchač v předmětu BP03 Vodárenství.Cílem je umožnit absolventovi předmětu samostatně řešit jednoduché případy návrhu vodojemů a vodárenských čerpacích stanic, schopnost spolupráce se specialistou při řešení složitějších záležitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor