Detail předmětu

Vodohospodářské betonové konstrukce

FAST-BLA015Ak. rok: 2020/2021

Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce. Podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů. Základové konstrukce bodové a deskové. Hlubinné základy.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (bezhřibové a hřibové). Ztužující prvky. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
Zásobníky. Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy. Potrubí, kanály a žlaby. Skořepiny, kopule a klenby.
Uplatnění montovaných konstrukcí. Základy předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Typy betonových konstrukcí vodohospodářských a přidružených staveb. Monolitické rámové konstrukce, podpěrné prutové konstrukce nádrží a vodojemů (přehled, výpočet, styčníky, redistribuce, přetvoření).
3.-4. Základové konstrukce – patky, pasy, rošty, desky, hlubinné základy.
5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené (hřibové stropy, bezhřibové stropy). Kruhové desky.
7. Stěnové nosníky prosté a spojité. Stěny bez a se ztužujícími prvky. Opěrné zdi.
8. Zásady navrhování a vyztužování zásobníků (bunkry a sila). Pravoúhlé a rotačně symetrické nádrže, vodojemy.
9. Problematika trhlin v betonových vodohospodářských konstrukcích.
10. Vodohospodářské konstrukce – žlaby, jezy.
11. Vodohospodářské konstrukce – potrubí a kanály.
12. Návrh a použití skořepin, kopulí a kleneb u objektů vodohospodářských staveb.
13. Zásady navrhování a uplatnění montovaných konstrukcí u vodohospodářských staveb. Zásady návrhu předpjatého betonu. Zásady navrhování zděných konstrukcí.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 4. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor