Detail předmětu

Pedologie a závlahy

FAST-BSA005Ak. rok: 2020/2021

Obecné půdoznalství, pedogeneze - pedogenetické faktory a procesy.
Základní vlastnosti půd - fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půd.
Hydropedologie, vlhkost půdy a měření vlhkosti půdy.
Půdní hydrostatika, adsorpce, kapilarita, bobtnání a potenciál půdní vody včetně metod měření.
Historie a význam závlah, příčiny sucha, rostlina a voda.
Stanovení potřeby závlahové vody. Zdroje vody, kvalita vody, úprava vody.
Závlaha doplňková postřikem, závlahové stroje a zařízení. Závlaha travnatých ploch (parky, sportovní trávníky).
Závlahy lokalizované - závlaha kapková, automatizované závlahové systémy.
Závlaha hnojivá, závlahy zvláštní - klimatizační, protimrazová.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti z pedologie a přehled o způsobech závlah, základní principy zavlažování.

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky, hydrauliky a hydrologie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do hydropedologie, pedogeneze.
2.–3. Pedogenetické faktory a procesy.
4. Fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti půdy.
5. Hydropedologie - vlhkost půdy a metody měření vlhkosti půdy.
6. Půdní hydrostatika - adsorpce, kapilarita, bobtnání, potenciál půdní vody.
7. Historie závlah, úloha a význam závlah, příčiny sucha, rostlina a voda, evapotransirace, typy závlah.
8. Potřeba vody pro doplňkovou závlahu; zdroje, kvalita a úprava závlahové vody.
9. Závlahová kostra - čerpací stanice, doprava vody. Závlaha postřikem, závlahové stroje a zařízení.
10. Závlaha trávníků (parky, sportovní trávníky). Automatizované závlahové systémy.
11. Mikrozávlahy, závlaha kapková. Závlaha sadů, vinic, zeleniny.
12. Závlahy gravitační, hnojivé, zvláštní. Klimatizační a protimrazová závlaha.

Cíl

Základní znalosti z pedologie
Klasifikace půd ČR
Základy hydropedologie
Základní rozbory půdy
Způsoby závlah
Výpočet potřeby vody
Jednoduché návrhy používaných způsobů závlah
Přehled o výrobcích a systémech závlah používaných v ČR

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor