Detail předmětu

Nádrže a vodohospodářské soustavy

FAST-BSA003Ak. rok: 2020/2021

Řízení odtoku vody z povodí a prostředky použitelné pro tuto činnost, základní funkce nádrže a základní rovnice nádrže, rozdělení nádrží, funkční prostory, vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže, vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže, vodohospodářský plán, dispečerské řízení nádrží, vodohospodářské soustavy (VS), sestavení matematického modelu toku vody schematizovanou VS, řešení zásobní funkce VS, užití simulačního modelu a metod optimálního programování pro řešení úloh optímálního řízení a rozvoje VS, ochranná funkce VS.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí izolovaných nádrží a vodohospodářských soustav.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, operační a systémové analýzy a hydrologie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Řízení odtoku vody z povodí, základní pojmy.
2. Podklady pro vodohospodářské řešení nádrží a a vodohospodářských soustav (VS).
3. Nádrže, rozdělení, základní rovnice nádrže, funkční prostory.
4.–6. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže (hrubá vodohospodářská bilance, základní typy úloh - početní a grafické řešení, ztráty).
7.–8. Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrže (retenční prostor ovladatelný a neovladatelný a jejich kombinace, simulace chování nádrže).
9. Provoz nádrží, manipulační řád a dispečerský graf.
10. Nádrže v přírodním prostředí. VS -definice, základní znaky.
11. VS, obecný postup při řešení základních typů úloh, schematizace.
12. Úloha optimálního řízení systému zásobení vodou a Úloha optimálního rozvoje systému zásobení vodou, oochranná funkce VS.

Cíl

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí izolovaných nádrží a vodohospodářských soustav, schopnost určit základní funkční objemy vody v nádržích, získání informací k sestavení matematických modelů toku vody systémem zásobení vodou a ochranným systémem, umět vybrat adekvátní nástroje vhodné pro řešení základních typů úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace V , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor