Detail předmětu

Experimentální metody a měření

FAST-NTA037Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je získat dovednosti v používání měřicí techniky, schopnosti samostatného sestavení, realizace a vyhodnocení experimentu z oboru zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, či elektroinstalace. Studenti se naučí používat moderní měřicí techniku a realizovat měření různých veličin a výkonových parametrů systémů v technice prostředí.

Harmonogram:
1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat.
2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
7. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
8. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
9. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
10. Konstrukční provedení otopných těles. Analýza spalin plynového kotle.
11.Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla.
12.Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav
13. Tlakové poměry v budovách, vzduchotěsnost místností a budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalost teorie a principů funkce systémů v oboru technických zařízení budov, znalost základních výpočtových metod.Znalost termomechaniky a hydrauliky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat.
2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
7. Nastavení a funkce regulátoru.
8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
11. Konstrukční provedení otopných těles.
12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor