Detail předmětu

Informační technologie

FAST-MU002Ak. rok: 2020/2021

Základní postupy při zpracování velkého objemu dat prostřednictvím automatizovaných funkcí, maker a skriptovacích nástrojů v MS Excel. Využití těchto nástrojů při řešení jednoduchých úloh z obecných oblastí stavebního inženýrství. Předmět navazuje na základní kurz Informatika.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Schopnost automatického zpracování dat, použití maker a skriptování inženýrských výpočtů v prostředí MS Excel.

Prerekvizity

Základní znalosti MS Excel, mírně pokročilá znalost angličtiny.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Prostředí pro vývoj VBA aplikací - víc než editor.
2. Základní datové typy. Jak s nimi pracovat. Proměnná vs. excelovská buňka.
3. Jak ovlivnit zpracování příkazů. Řešení podmínek a opakovaného provádění příkazů.
4. Od skalárních proměnných k polím. Indexy, vektory, matice.
5. Co je to makro? Generátor makra v MS Office.
6. Sestavení vlastních vzorců aneb vlastní funkce.
7. Vizuální návrh uživatelského rozhraní aplikace.
8. Návrh formulářů a obsluha událostí.
9. Proč vznikly třídy a objekty. Definice jednoduché třídy a objektu ve VBA.
10. Jak pracovat s dokumenty MS Office.
11. Co je to objektový model.
12. Příklad řešení optimalizační úlohy.
13. Příklad řešení mechanické úlohy.

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor