Detail předmětu

Bakalářský seminář (W)

FAST-MI001Ak. rok: 2020/2021

Zpracování podkladů pro bakalářskou práci, jejich obhajoba v seminárních skupinách. Příprava a zpracování bakalářské práce. Praktická průprava na obhajobu bakalářské práce. Kontrola znalostí náplně odborných předmětů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Prerekvizity

Návrh trasy pozemních komunikací, městské komunikace, materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní znalosti o projektování, technologických a laboratorních pracech, připravenost k bakalářské práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor