Detail předmětu

Informatika (R)

FAST-CU001Ak. rok: 2020/2021

• Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví ve 2D, 3D a pomocí technologie BIM (Revit).
• Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu a jednotlivých stavebních prvků.
• Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v projektu.
• Využití dat, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
• Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
• Využití dat z pohledu dodavatele stavby, architekta a projektanta pro řízení a koordinaci výstavbových projektů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Vtváření programů v jazyce Visual Basic s využitím moderních technik událostmi řízeného programování, komponentních technologií a objektového programování

Prerekvizity

Modelování v rovině (2D), základní znalosti z pozemního stavitelství a technologie staveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení.
2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy.
3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM.
4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí.
10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB).
12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management).
13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Cíl

Předmět je orientován na strukturovaný návrh programů, zabývá se objektově orientovaným a událostmi řízeným programováním v prostředí jazyka Visual Basic. Předmět je koncipován tak, aby seznámil studenty s pokročilejšími prvky a konstrukcemi programovacího jazyka a jejich užitím pro rozšíření funkcionality běžných programových produktů. Studenti budou navrhovat a ladit programy v jazyce Visual Basic s užitím komponent moderních aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning